Životní prostředí

Ochrana životní prostředího

S vědomím, že našich dlouhodobých ekonomických cílů lze dosáhnout pouze extrémně šetrným zacházením s životním prostředím, je ekologické využívání surovin důležitou součástí naší firemní politiky.

Chránit zdroje

Naší snahou je neustále zlepšovat produkty a procesy z hlediska kvality a nákladové efektivity včetně aspektů souvisejících s životním prostředím a v souladu se zákonnými předpisy. Orientace je založena na ambiciózních cílech, zejména s ohledem na šetrné využití zdrojů (voda, energie, suroviny atd.), jakož i na omezení produkce odpadu případně jeho recyklaci. Nové produkty a nástupnické produkty by tak měly být lepší než jejich předchůdci. Při vývoji a zavádění produktů a služeb jsou brány v úvahu potřeby životního prostředí.

Systém einviromentálního managementu podle DIN EN ISO 14001 byl zaveden již před několika lety.

DIN EN ISO 14001:2018
DIN EN ISO 50001:2018
Green Label
Sie verwenden einen nicht unterstützten Browser

Sie verwenden den Internet Explorer, um unsere Website optimal genießen zu können, besuchen Sie diese bitte mit einem aktuellen Webbrowser:

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Google Chrome